Politika integrovaného systému managementu

politika  systému managementu kvality

politika systému environmentálního managementu

Společnost Ncorp s.r.o., Velká Bíteš zabezpečuje  realizaci staveb pozemního a inženýrského stavitelství  a garantuje provedení  kvalitního díla odbornou koordinací prací při které jsou dodržovány veškeré podmínky ochrany životního prostředí. Společnost využívá dostupné technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem  negativních jevů, nehod a havárií.

Vedení společnosti  Ncorp s.r.o. si uvědomuje, že spokojenost zákazníka, veřejnosti i pracovníků jsou  základním úkolem a proto formulovalo následující zásady politiky IMS:

  1. Péče o  integrovaný systém managementu je  neoddělitelnou součástí systému řízení procesů společnosti. Integrovaný systém managementu je organizován a řízen  v souladu s organizačním řádem společnosti, který stanovuje konkrétní odpovědnosti na všech úrovních řízení
  2. Společnost  pravidelně prověřuje a vyhodnocuje všechny součásti svého integrovaného systému a  stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje. K dosažení předepsaných cílů  jsou rozvíjeny programy trvalého zlepšování služeb.
  3. Společnost Ncorp s. r.o. se zavazuje své hospodářské cíle dosahovat s ohledem na potřeby systému kvality a  ochrany životního prostředí
  4. Společnost se zavazujeme k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků,  které se na ni vztahují ve všech oblastech IMS.
  5. Kvalita prováděných prací a ochrana životního prostředí je věcí každého pracovníka. Informováním pracovníků  je podporováno jejich povědomí k péči o systémy  IMS. Kvalifikace a motivace pracovníků bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby.
  6. Společnost se zavazuje  k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů a energií. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní prostředí analyzovány a zlepšovány v mezích jejich ekonomických zdrojů. Investiční záměry bude společnosti projednávat i z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí.
  7. Společnost se zavazuje k neustálému zlepšování kvality poskytovaných služeb a neustálému zlepšování péče o životní prostředí, zvláště v oblastech ochrany vod, půdy, realizaci odpadového hospodářství a hospodaření s energiemi.