O firmě

Stavební firma Ncorp s.r.o. vznikla v roce 2007 transformací stavební firmy Karel Navrátil, která na českém stavebním trhu úspěšně působila od roku 1990. Zaměřujeme se zejména na:

- občanské stavby - rodinné domy, bytové domy, základové desky pod dřevostavby,
- průmyslové stavby - montované haly, základové konstrukce, průmyslové podlahy,
- zpevněné plochy - chodníky, parkoviště, příjezdové komunikace,
- inženýrské sítě - přípojky elektro, vody, kanalizace, plynu,
- vodohospodářské stavby - bazény, nádrže, jímky,
- drobné stavební práce - rekonstrukce bytových jader, koupelen, výměny střech, stavby
- oplocení, zateplování fasád,

Na začátku roku 2009 proběhla ve firmě Ncorp s.r.o. certifikace společností Qualiform, a.s. a po jejím úspěšném završení se naše firma stala držiteli těchto certifikátů:

- ČSN EN ISO 9001:2009
- ČSN EN ISO 14001:2005

Také jsme se v průběhu roku 2009 úspěšně zaregistrovali do seznamu odborných dodavatelů v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM.