bytové domy a administrativní objekty

Přehled vybraných stavebních zakázek zrealizovaných naší stavební firmou.

Investor

Název zakázky

Dokončení realizace

Foto

 město Velká Bíteš regenerace Masaryk. nám. 85 - anglický dvorek 2014  
 město Velká Bíteš opatření k odstranění vlhkosti, Hrnčířská 117  2014   
 TS Velká Bíteš oprava nádvoří ČS 2013  
 Esko-T novostavba Administrativní budovy  2013   
 Čepro a.s. kiosek ČS Velká Bíteš  2012   
 Ústav biologie obratlovců akademie věd ČR demolice objektu Garáží 2012   
 obec Březské Oprava fasády OÚ a KD 2012  
 město Velká Bíteš MŠ Lánice 2012  
 město Velká Bíteš oprava střešních panelů KD 2012  
 Ústav biologie obratlovců akademie věd ČR rekonstrukce hospodářské budovy a oprava letní kuchyně v Mohelenském mlýně 2012  
 město Velká Bíteš  oprava restaurace KD 2012  
 město Velká Bíteš oprava střešních panelů KD 2011  
 PBS Velká Bíteš základ pod brusku 2011  
 město Velká Bíteš oprava rekonstrukce KD 2011  
 PBS Velká Bíteš přístavba galvanovny  2011   
 Gremis s.r.o. Falco computer - stavební úpravy  2011   
 PBS Velká Bíteš stavební úpravy - kuchyň 2011  
 obec Březské oprava střechy a vnitřní úpravy KD  2010   
Gremis s.r.o. rozšíření prodejny staveebnin Gremis 2009  
Gremis s.r.o. rekonstrukce hotelu Joseph 2009  
Martin Mužík opravy BD Velká Bíteš 2009  
město Velká Bíteš rekonstrukce střechy, Mn 85 2009  
HZB s.r.o. BD Blansko - vyzdívky 2009  
město Velká Bíteš oprava omítek SOU 2009  
TJ Spartak opravy hygienického zázemí 2009  
Encom s.r.o. SOU Lánice - drenáže 2009  
město Velká Bíteš opravy střech a pavlačí 2008  
Gremis s.r.o rekonstrukce kuchyně ZŠ 2008  
Gremis s.r.o. rekonstrukce SFHR Osočkan 2009  
G-team s.r.o. přestavba administrativní budovy 2009  
obec Maršov rekonstrukce knihovny 2009  
PF Postforming s.r.o. rekonstrukce administrativní budovy 2009  
svazek obci Panství hradu Veveří rekonstrukce sokolovny v Javůrku 2007  
obec Javůrek rekonstrukce hygienického zázemí budovy OÚ Javůrek 2007  
Karel Mužík opravy BD 2007  
obec Maršov dům služeb 2007  
PF Postforming s.r.o. rekonstrukce administrativní budovy 2007